Uddannelse af håndværkere og teknikere

 
Hygiejneuddannelse til håndværkere og teknikkere som arbejder i fødevareindustrien

Staalcentrum tilbyder uddannelse til personer, som arbejder med installation og vedligehold af maskiner og udstyr til fødevareproduktion og beslægtede industrier. God hygiejne i produktionen er vigtigt for fødevarevirksomheden, og  arbejdsrutiner under montering eller reparationer er  af stor betydning for produktionshygiejne og rengøring. Derfor tilbyder Staalcentrum to uddannelser:
  • Håndværkerens Hygiejnediplom
  • Fødevaresektorens Håndværkerdiplom
Håndværkerens Hygiejnediplom består af er en 1 dags koncentret undervisning. Dagen klæder deltagerne på til at færdes i en fødevareproduktion på hygiejnisk vis, og forstå det grundlæggende i hygiejnisk vedligehold. Uddannelsen er kompetencegivende i sig selv og afsluttes med en eksamen og diplom for bestået eksamen.
Fødevaresektorens Håndværkerdiplom er et mere dybtgående program på 2-3 undervisningsdage. Uddannelsen inkluderer de kompetencer, som opnås i Håndværkerens Hygiejnediplom, men går meget mere i detaljer om hygiejnisk design, materialer, korrosion ol. Det endelige program tilpasses kunden efter aftale. Uddannelsen er kompetencegivende og afsluttes med en eksamen og diplom for bestået eksamen.

For mere information kontakt Alan Friis på alan.friis@staalcentrum.dk eller 42 482 482

Håndværkerens Hygiejnediplom (HHD)
Hygiejnediplomet er et 1-dags kursus målrettet til dig, som arbejder praktisk med maskiner og udstyr til fødevareproduktion. God hygiejne i produktionen er vigtigt for virksomheden, og dine arbejdsrutiner under montering eller reparationer er  af stor betydning for produktionshygiejne og rengøring. Med viden og forståelse for god hygiejne i produktionen er du med til at reducere risikoen for, at mennesker bliver syge og i yderste konsekvens dør af fx fødevarer forurenet med sygdomsfremkaldende bakterier. 

Håndværkerens Hygiejnediplom giver dig alt det, du som smed, elektriker, montør, VVS’er og tilsvarende håndværker har behov for at vide for at kunne arbejde kvalificeret i produktionsvirksomheder inden for fødevare, biotek og farmaci. 
Diplomet giver dig et plus og viser kunderne, at du har det nødvendige kendskab til god hygiejnisk håndværkeradfærd, så du bedst muligt kan udføre dine opgaver hos dem. Du får diplomet fra Staalcentrum efter bestået eksamen baseret på en kursusdag bestående af teori og praksis. 

Program
Præsentation af deltagere og introduktion
Introduktion til hygiejne, hygiejneproblemstillinger og vigtigheden af hygiejne for producenterne
Personlig hygiejne, påklædning og generelt om adfærd i produktionsfaciliteter, inkl øvelse omkring håndhygiejne / værktøjshygiejne
Håndværkerens relation til virksomhedernes systemer og fødevarelovgivning
Gruppearbejde omkring håndværkerens besøg i en fødevarevirksomhed, baseret på regler fra udvalgte virksomheder
Materialer til fødevarekontakt i praksis
Installation og vedligeholdelse med hygiejniske design briller på
Eksamination
Afslutning og uddeling af diplomer

Undervisere: Alan Friis m.fl
Pris 15.000 kr inkl. handouts til deltagerne
Deltagerantal gerne 16 maks. 20

-----------------------------------

Fødevaresektorens Håndværkerdiplom (FHD)
Staalcentrum udbyder Fødevaresektorens Håndværkerdiplom.
Fødevaresektorens Håndværkerdiplom er et tilbud til smede, elektrikere, montører, VVS’ere og tilsvarende, der arbejder hos fødevareproducenter. Uddannelsen varer 2-3 dage.
Diplomet giver dig et stort plus og viser din kunde, at du har specialviden, så du kan løse dine opgaver hos dem på bedste vis. Du får diplomet fra Staalcentrum efter tre kursusdage med både undervisning og praktiske øvelser

 
FHD handler om produktionshygiejne, konstruktionsmaterialer og fabriksanlæg. Og fortæller hvad der ødelægger fødevarerne og hvordan du medvirker til at sikre hygiejnen af procesanlæg.
Dag 1. HÅNDVÆRKERENS ABC - Alt det grundlæggende for din arbejdsdag
Dag 2. MATERIALER OG OVERFLADER - Det du kommer ud for i praksis 
Dag 3  INSTALLATIONER OG KONSTRUKTIONER - Det rette design til opgaven

Dag 1 ligner i store træk programmet for HHD. Forløbet kan komprimeres til 2 dage, hvis det ønskes.
   
Undervisere: Alan Friis m.fl
Pris tilbud gives efter aftale
Deltagerantal maks 18

”Det har helt klart kvalificeret os til at arbejde med branchen – vi kender opgaven bedre og derfor løser vi også opgaverne til større tilfredshed for kunden” siger Ulrik Nielsen, Danpo (Scandistandard) Års Vedligeholdelses chef. “Jeg kan klart anbefale kurset for alle der gerne vil have opgaver i fødevarerbranchen”.
 
 
Staalcentrum • Niels Bohrs Vej 6 • 6700 Esbjerg • E-mail: alan.friis@staalcentrum.dk