STAALCENTRUM

Staalcentrum – Processing equipment for the Food Industry er et virksomhedsnetværk, der skaber markedsdreven innovation og vækst inden for fremstilling af maskiner og udstyr til fødevareindustrien. Målet er at udbygge Danmarks styrkeposition.

Netværket virker på tværs af firmaer og brancher – og mellem forskellige led i værdikæden: Fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed skabes erfaringsudveksling mellem virksomheder og universiteter, der ellers sjældent mødes.
 
Staalcentrum aktiviteter
Staalcentrum har fokus på opbygning og formidling af viden om optimal anvendelse af konstruktionsmaterialer og hygiejnisk design.

I 2016 er hovedaktiviteterne:

- Udvikling af best practice dokumenter som understøtter anvendelse af guidelines i praksis
- Dannelse af et konkret projekt inden for optimal udnyttelse af konstruktionsmaterialer i relation til fødevarerprocesudstyr
- Afholdelse af videndage: de kendte om rustfrit stål og to nye om hhv hygiejnisk design og lovgivning

Hvis du er interesseret i at deltage i aktiviteter eller har input til emner som du mener Staalcentrum bør tage op så er du velkommen til at kontakte vores daglige leder Alan Friis
Staalcentrum • Niels Bohrs Vej 6 • 6700 Esbjerg • E-mail: alan.friis@dmn-net.com